20 HAZİRAN 2023 TARİHLİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVININ (İYS) ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) YAPILMASI TALEBİNE İLİŞKİN YDYO'YA ULAŞAN DİLEKÇELERE CEVABENTüm Duyurular
18
NİS

 

 

20 HAZİRAN 2023 TARİHLİ İNGİLİZCE YETERLİK SINAVININ (İYS) ÇEVRİM İÇİ (ONLINE) YAPILMASI TALEBİNE İLİŞKİN YDYO’YA ULAŞAN DİLEKÇELERE CEVABEN  

TC. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) 31.03.2023 tarihli ve “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Eğitim-Öğretim Süreci Hk.” konulu yazısına istinaden Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Senatosunun 04.04.2023/04-13 gün ve sayılı Senato Kararı gereğince Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Temel İngilizce Bölümü tarafından gerçekleştirilen İngilizce Yeterlik Sınavı (İYS) tek günde ve yüz yüze yapılacaktır. Bu hususta YTÜ Akademik Takvimde ve YDYO resmi web sitesinde gerekli duyuru ilan edilmiştir. Söz konusu İYS’nin çevrim içi (online) yapılmasına ilişkin YDYO’ya ulaşan talepler değerlendirilmiştir. YDYO’nun tüm uygulamaları YÖK, YTÜ Senatosu kararları ve ilgili yönetmelik ve yönergelere uygun bir şekilde gerçekleştirilmekte olup ilgili karar dışında başka bir uygulama yapılması mümkün değildir 

YDYO MÜDÜRLÜĞÜ 

18- 4- 2023