Disiplin ve Ceza İşlemleri

Temel İngilizce Bölümündeki öğrenciliğiniz boyunca uymanız gereken kurallar bazı prensiplere bağlıdır. Bu kural ve prensipler her akademik yılın başında Yüksekokul yönetimi tarafından yapılan Temel İngilizce Bölümü Öğrencileri için Oryantasyon Programında, öğretmenleriniz tarafından size gösterilen İlk Gün Sunumlarında ve sınıf panolarında öğrencilerle paylaşılır. Aynı zamanda tüm kural ve prensipler Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasında da öğrencilerle paylaşılmaktadır. Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu disiplin işlemlerinde Yükseköğretim Kanunu içinde yer alan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği esas alınır. Bu yönetmeliğe Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasındaki Öğrenci sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

a. Sınıf İçi

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Sınıf İçi Disiplin Süreçleri aşağıdaki adımlardan oluşur:

 

1. Problemli bir davranış ilk defa görüldüğünde öğretmen öğrenciyi uyarır ve onunla konuşur.

 

2. Eğer problemli davranış devam ederse, öğretmen bir belge doldurup imzalar ve öğrenciden de bu belgeyi imzalamasını ister.

 

3. Öğretmen imzalanmış olan belgeyi Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı'na teslim eder. Bölüm başkanı veya yardımcısı öğrenciyle konuşur ve devam eden problemli davranışın sonuçları hakkında öğrenciyi uyarır.

 

4. Problemli davranış üçüncü kez görülürse, öğretmen bir rapor daha doldurup Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim eder ve disiplin süreçleri başlatılır.

 

Problemli davranışın ne olduğuna bağlı olarak disiplin süreci daha erken aşamalarda da başlatılabilir.

 

b. Kopya Çekmek veya Kopyaya Teşebbüs Etmek

 

Eğer gözetmenlikle görevli öğretim elemanı sınavlarda bir öğrenciyi kopya çekerken ya da kopya çekme amaçlı materyal olarak değerlendirilebilecek herhangi bir materyalle yakalarsa

 

1. Öğrencinin sınava devam etmesine izin vermez. Söz konusu öğrencinin sınav kâğıdı ya da soru kitapçığı ve öğrencinin üzerinde bulunan kopya çekme amaçlı materyal olarak değerlendirilebilecek tüm belgeler alınır.

 

2. Sınav paketinde bulunan Olay Rapor Formu detaylı bir şekilde doldurur ve öğrencinin üzerinde bulunan kopya çekme amaçlı materyal olarak değerlendirilebilecek tüm belgelerle birlikte Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

 

3. Bu öğrenci hakkında Yabancı Diller Yüksekokulu internet sayfasından da erişilebilen Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre soruşturma açılır.

 

Soruşturma sonucunda kopya çektiği ya da kopyaya teşebbüs ettiği kanıtlanan öğrenci hakkında söz konusu Yönetmeliğin öngördüğü cezalar uygulanır.

 

c. Akademik Çalışmalar

 

Bilgi Hırsızlığı, bilimsel usullere uygun biçimde gerekli atıfları yapmadan, kaynak göstermeden veya uygun şekilde izin almadan başkalarının fikir, metot, veri, eser ve yayınlarını kısmen veya tamamen kendisine aitmiş gibi sunmak ve yayımlamaktır.  Bilgi Hırsızlığı, YTÜ YDYO Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne ve Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre disiplin suçu sayılır ve Bilgi Hırsızlığı yapan öğrenciler hakkında disiplin prosedürü başlatılır.

 

Yukarıda belirtilen kurallar da dâhil olmak üzere, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen kurallara uymayan öğrenci, Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Disiplin Kurulu’nun yaptığı değerlendirme neticesinde öğrenci uyarı, kınama veya uzaklaştırma cezası alabilir. Ayrıca, alınan disiplin kurulu kararları öğrenci dosyalarına işlenir.