Temel İngilizce Bölümü Muafiyet Koşulları

TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ MUAFİYET KOŞULLARI

 

Öğrencilerin, zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden ve İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf sayılabilmeleri için İngilizce Yeterlik Sınavından almaları gereken en düşük puanlar ile harf karşılıkları ve değerleri şöyledir:

 

Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II

İYS

60 (CB / 2.50)

70 (BB / 3.00)

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından İngilizce Yeterlik Sınavına eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ile bu sınavlardan zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muafiyet için gereken puan aralıkları ve başarı notları aşağıdadır:

 

SINAVLAR

CB

BB

BA

AA

YDS/e-YDS/YÖKDİL

60-69

70-79

80-89

90-100

TOEFL IBT

72-83

84-95

96-107

108-120

PTE Akademik

55-70

71-77

78-83

84-90

 

 

Yukarıdaki tabloda bulunan sınavların geçerlik süreleri şöyledir: TOEFL ve PTE Akademik 2 yıl, YDS, e-YDS ve YÖKDİL 5 yıl.

ÖSYM tarafından yayınlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. Aksi takdirde sınav sonuçları kabul edilmeyecektir.

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı öğrencilerinin hazırlık öğretiminden muaf sayılabilmeleri için İYS’den almaları gereken en düşük puan ile harf karşılığı ve değeri aşağıdadır:

 

Sınav türü

Muafiyet için Alınması Gereken Puanlar

Hazırlık

İYS

85(BA / 3.50)

 

 

SINAVLAR

BA

AA

YDS/e-YDS/YÖKDİL

85-89

90-100

TOEFL IBT

102-107

108-120

PTE Akademik

81-83

84-90

 

 

Son olarak Ana dili İngilizce olan bir ülkede öğretim dilinin de İngilizce olduğu ortaöğretim kurumlarında en az son üç yılında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamış olan öğrenciler de zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muaftır.

Zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muafiyet sağlayan belgelerin asıllarının Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na muafiyet talebine ilişkin bir dilekçe ile elden teslim edilmesi gerekir. Söz konusu belgeler Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, kabul edilen belgeler geçerli olduğu eğitim-öğretim dönemine işlenir. Bu belgelerin bölümlerin ders kayıt tarihleri sonrasında teslim edilmesinin sonuçlarından öğrenci sorumludur.