Akreditasyon Hakkında

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Kalite Anlayışı

 

1911 yılında Vilayet Nafıa İdarelerinin “Fen Memuru” gereksinimlerini karşılamak amacıyla Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla kurulan ve hem ülkemizde hem de dünyada önemli başarılara imza atmış köklü bir kurum olan Yıldız Teknik Üniversitesi, 100 yılı aşan başarılı bir geçmişe sahip olmasını eğitimde kaliteye verdiği öneme borçludur.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Kalite Anlayışı

 

Üniversitemizin eğitim kalitesinin sürekli geliştirilmesi çalışmaları kapsamında toplam kalite bilincine sahip olan YTÜ YDYO, Ekim 2018'de akreditasyon için İngilizce dil eğitimi alanında uluslararası bir saygınlığa sahip Pearson Assured Organization’a başvuruda bulunmuştur.

 

Yabancı Diller Yüksekokulu olarak  misyonumuz, öğrencilerimize hem yazmada hem de konuşmada güçlü bir İngilizce altyapısı kazandırmak, onlara eleştirel düşünme becerisini kazandırarak lisans ve lisansüstü eğitimlerinde gerekli olan temel akademik çalışma alışkanlıklarını ve becerilerini edinmede yardım etmek, takım çalışmalarında ya da bireysel çalışmalarda yaşam boyu öğrenme anlayışı içinde olmalarına yardım etmek, kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamak, bilgi teknolojisi araçlarını eğitim amaçlı olarak etkin bir şekilde kullanmalarına öncülük etmek, onları üniversite ve mesleki hayatlarında ahlaki kararlar vermelerinde yardım etmektir.

 

Bu misyon çerçevesinde kritik önemde gördüğümüz sorumluluğumuz geleceğin teknoloji liderlerine; bilim, teknoloji ve sosyal bilimler alanlarındaki girişimcilerine İngilizce öğretmek, hazırlık eğitimini tamamlamalarının ardından bölümlerindeki eğitimlerine başladıklarında Yüksekokulumuzda kazandıkları bilgi ve becerilerin yardımı ile eğitim hayatları boyunca özgüvenle iletişim kurmalarının, sorumlu ve kendine güvenen bireyler olmalarının yolunu açmaktır. Bu bağlamda, dil eğitimi programının amacı, öğrencilere dil becerilerini kazandırmak ve onları hem ulusal hem uluslararası düzeyde rekabet gücüne sahip; mühendislik, mimarlık ve bilim eğitiminin yanı sıra sosyal bilimler alanlarında da çağdaş değerleri temsil eden, dinamizmlerini bu alanlara yansıtan üretken bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Neden Akreditasyon?

 

Akreditasyon, tüm paydaşlara misyon ve vizyona odaklanmada yardımcı olur, kurumun şeffaflığını ve kuruma bağlılığı pekiştirir, kişisel hedefler ve örgütsel hedefleri dengeler. Bunların dışında, akreditasyon, olanakları, zorlukları ve sahip olunan güçlü yönleri görüp değerlendirmek için bir fırsat olarak karşımıza çıkar. Bu da kurumun kendini değerlendirme süreciyle pekişir.

 

Süreç ve Akreditasyon

 

YTÜ YDYO, yetkin ve dinamik akademik kadrosu ile her yıl  ortalama 3000 öğrenciye Temel İngilizce Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nda, yaklaşık 5500 öğrenciye de Modern Diller Bölümü’nde eğitim vermektedir. Akreditasyon öncesinde başlatılan iyileştirme çalışmaları bu süreçte ivme kazanmış ve çok yoğun bir emek ve çaba ile bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak Temel İngilizce Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı için detaylı bir rapor oluşturulmuştur. 40 ölçütten oluşan raporun ana başlıkları Yönetim-Kurumsallık, Eğitim-Öğretim ve Ölçme-Değerlendirme’dir. Kurulan akreditasyon komisyonu tarafından tüm bu ölçütler incelenmiş ve gerekli inceleme, değişiklik ve düzenlemeler yapılarak başvuru raporu hazırlanmıştır.

 

Sürecin son aşamasında Aralık 2019’da Pearson Assured Organizition tarafından tayin edilen alanında uzman bir kalite denetçisi YTÜ YDYO bünyesinde bulunan Temel İngilizce Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nı başvuru raporunda sunulan kanıtlar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda kurumun kalitesini bir bütün olarak değerlendirmek için Pearson Assured Organization kalite denetçisi sınıfları, eğitim süreçlerine ait Programın donanım, mali ve personel altyapısını, öğrenci kayıtlarını, arşivleri, veri saklama ve paylaşım sistemlerinin yeterlik ve güvenliğini incelemiştir. Ayrıca akademik ve idari personel ile görüşmeler de yapmıştır.

 

Sonuç

 

Değerlendirmenin ardından akreditasyon için karar Pearson Assured Organization’ın genel kurulunda alınmıştır. Bu karara göre YTÜ YDYO Temel İngilizce Bölümü Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı şart koşulan uluslararası ölçütleri karşıladığı ve akreditasyona uygun görüldüğü tarafımıza tebliğ edilmiştir. Pearson Assured Organization’ın dünya çapında akredite ettiği önemli dil eğitim kurumlarından olan YTÜ YDYO,  Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kurumsal olarak benimsediği kalite anlayışının bir parçası olarak sürekli kalite gelişimi konusunda çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.

 

YTÜ YDYO Müdürlüğü

 

 

 

Pearson Assured Kriterlerine erişmek için tıklayınız.