Skip to main content

Birimler

MÜFREDAT GELİŞTİRME BİRİMİ

Müfredat Geliştirme Birimi, Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimindeki öğretim-öğrenme sürecinin akademik boyutlarını yönetmek üzere kurulmuştur. Müfredat Geliştirme Ofisi aynı zamanda Temel İngilizce Bölümü Yazılı Müfredatını her yıl gözden geçirerek gerekli olması durumunda bir sonraki akademik yıl daha etkin, kapsamlı ve öğrenci merkezli bir müfredat ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nin visyon ve misyonuyla uyumlu bir çerveve oluşturur. Müfredat Geliştirme Birimi ayrıca öğretim görevlilerine öğretim yaptıkları düzeylerde akademik destek sağlar ve Sınav Hazırlama Birimine hazırlanacak sınavlarda rehberlik eder. Diğer bir deyişle, tüm Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimi programı Müfredat Geliştirme Birimi tarafından Eğitim-Öğretim Müdür Yardımcılığının akademik, Temel İngilizce Bölüm Başkanlığının idari gözetimi altında merkezi bir şekilde yönetilir.

 

Müfredat Geliştirme Biriminin yönettiği müfredat boyutlarının bazıları şöyledir:

 • Haftalık işlenecek ders materyalinin miktarı
 • Derslere ait konular ve içerik
 • Destek ders materyalleri

 

Müfreadat Geliştirme Birimi bir birim başkanı, A ile B düzeylerinden sorumlu düzey koordinatörleri ve bu düzeyler için çalışan ders materyali geliştirme elemanlarından oluşur.

 

SINAV HAZIRLAMA BİRİMİ

Sınav Hazırlama Birimi, Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimindeki öğretim-öğrenme sürecine yönelik kısa sınavları, ara sınavlar ve İngilzce Yeterlik Sınavını hazırlar. Sınav Hazırlama Birimi, birim başkanının eşgüdümünde hazırladığı sınavlarda Müfredat Hazırlama Birimi düzey koordinatörlerinin yakın rehberliği altında çalışır. Sınav Hazırlama Birimi ayrıca yapılan sınavlarda sınav paketlerinin hazırlanması, dağıtılması ve toplanmasından da sorumludur. Sınav gözetmen listelerinin hazırlanması, öğretim görevlilerinin sınav için sınıflara atanması, sınav okuma listelerinin hazırlanması ise Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı tarafından yürütülür.

 

AKADEMİK YAZI MERKEZİ BİRİMİ

Yazma Merkezi Bririmi, yazma sürecinin her aşamasında öğrencilere tavsiye ve yardım sağlar. Merkez, kaynak ders malzemeleri ve eğitim hizmetleriyle destek sunar ve öğrencilere yazma becerisi yoluyla iletişim becerilerini geliştirme konusunda rehberlik etmek için kurulmuştur. Merkez, dilbilgisi veya yazım hataları için yazıları kontrol etmez veya öğrencilerin ödevlerini yeniden yazmaz. Yazma Merkezi Birimi aşağıdaki konularda öğrecilere yardımcı olur:

 

 • Konu geliştirme
 • Yazının genel organizasyonu
 • Ödevlerin gözden geçirilmesinde rehberlikm
 • Yazma becersini etkileyen yapısal problemler
 • Eleştirel düşünme
 • Yazma becerini geliştirmenin yolları
 • Yazıların birinci ve ikinci sürümlerinin gözden geçirilmesi
 • İmla, vb. gibi mekanik sorunları düzeltilmesi