Skip to main content

Düzeyler, Ders İçerikleri, Program Amaçları

DÜZEYLERİN TANIMLARI

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü’nde öğrenciler her akademik yılın başında yapılan İngilizce yeterlik Sınavı ile farklı seviyelere ayrılmaktadır: 

 

Güz Dönemi:

 • A2 Seviyesi
 • A2+ Seviyesi
 • B1 Seviyesi

 

Bahar dönemi:

 • B1 Seviyesi
 • B1+ Seviyesi
 • B2 Seviyesi

 

Öğrencilerin akademik yılın başında Avrupa Ortak Dil Çerçevesi ölçütlerine göre yerleştikleri düzeylerin anlamları aşağıdaki gibidir:

A2: Programa bu seviyede başlayan öğrenciler çok temel diyalogları anlayabilir ve karşılık verebilirler. Gündelik İngilizcedeki pek çok basit kalıbı anlar durumdadırlar. Yapı ve sözcük hatası yapsalar dahi anlaşılabilir soru ve cevap üretme becerileri vardır. Sadeleştirilmiş okuma parçalarını takip edebilir ve pek çok yapısal farklılığı ayırt edebilirler. Her zaman doğru cümleler kuramasalar da belli bir konuda, gerekli biçimlerin kısmen farkında olarak basit ancak bağıntılı cümleler yazabilirler.


A2+: CEFR (Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi), dil yeterliliğini sistematik bir şekilde değerlendirmek ve tanımlamak için ayrıntılı bir çerçeve sağlar. A2+, CEFR ölçeğinde A2 seviyesinin biraz üzerinde bir seviyedir ve hedef yabancı dilde daha yüksek düzeyde yeterliliğe işaret eder. 

B1: Bu seviyedeki öğrenciler başlangıçta, çok detaylı olmamakla beraber İngilizce temel diyalog akışının özünü anlar durumdadırlar. Gündelik konulardan yola çıkarak sorular sorup diyalog başlatma becerileri vardır ve biraz yardım almak kaydıyla pek çok gündelik sosyal ve pratik işlevi (alışveriş yapmak, doktora gitmek gibi) yerine getirebilirler. Yarı özgün okuma parçalarının özünü anlama düzeyleri tatmin edicidir, fakat detaylar, nadir rastlanan sözcükler ve bazı karmaşık yapılar konusunda desteğe ihtiyaç duyarlar. Uygun biçimde organize edemeseler dahi kısa paragraflar yazabilirler; genellikle tutarlılık ve bütünlük sağlama konusunda problem yaşarlar. Ders dışı konularda (hikâye anlatma, kişisel mektuplar, fikir belirtme ve açıklama gibi) çok sayıda basit yapıyı ve bazı karmaşık yapıları kullanabilirler. Fakat karmaşık yapılardan kimilerini kullanmakta zorluk çektiklerinden genellikle akademik paragraf ve kompozisyon yazımında problemler görülür.


B1+: Bir diyaloğu başlatabilir ve bu diyaloğu aktif olarak sürdürebilirler. Gündelik hayata dair işleri kolaylıkla halledebilecek düzeydedirler ve yeni durumlarla (bir alışveriş sırasında durumun beklentilere uygun ilerlememesi gibi) dili kullanarak rahatça baş edebilirler. Okuma parçalarının ana fikrini ve detayların çoğunu anlayabilirler ancak bazı ince noktalar ve akademik sözcükler için yardıma ihtiyaç duyarlar. Akademik içeriğe sahip olmayan metinlerin çoğunu anlayabilir, çeşitli yazı türlerini ayırt edebilirler. Paragraf yazma becerileri vardır, ancak bir paragrafın ana hatlarını çıkarmayı ve paragrafı doğru şekilde organize etmeyi öğrenmeleri gerekir. Uzmanlık gerektirmeyen pek çok konuda (hikâye anlatma, kişisel mektuplar, fikir belirtme ve açıklama gibi) çeşitli yapıları kullanabilirler. Fakat daha karmaşık yapılardan kimilerini kullanmakta zorluk çektiklerinden genellikle akademik paragraf ve kompozisyon yazımında problemler görülür.


B2: CEFR (Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi), dil yeterliliğini sistematik bir şekilde değerlendirmek ve tanımlamak için ayrıntılı bir çerçeve sağlar. B2, CEFR ölçeğinde sağlam ve işlevsel bir dil yeterliliği düzeyini gösteren orta üstü düzeydir.

 

İNTERNET KİTAP SATIŞI BAĞLANTILARI

B1Main Course

Çağlayan Kitabevi

 

http://tinyurl.com/mvw87nhm

 

Reading

Edu Kitap

 

https://www.edukitap.com/yildiz-teknik-universitesi

 

Listening and Speaking

Marmara Kitap

 

https://ytu.marmarakitap.com/

ytu2024 kodu ile hesap oluşturulup kitap satın alınabilir.

 

B1+Main Course

Çağlayan Kitabevi

 

http://tinyurl.com/mvw87nhm

 

Reading

Edu Kitap

 

https://www.edukitap.com/yildiz-teknik-universitesi

 

Listening and Speaking

Marmara Kitap

 

https://ytu.marmarakitap.com/

ytu2024 kodu ile hesap oluşturulup kitap satın alınabilir.

 

B2Reading

Edu Kitap

 

https://www.edukitap.com/yildiz-teknik-universitesi

 

Listening and Speaking

Marmara Kitap

 

https://ytu.marmarakitap.com/

ytu2024 kodu ile hesap oluşturulup kitap satın alınabilir.

 

 

DÜZEYLERİN DERS İÇERİKLERİ TANIMLARI

 

Akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’nın sonuçlarına göre yerleştirilen öğrencilerin yıl içindeki öğrenim gördükleri düzeylerin ders tanımları aşağıdaki gibidir:

 

A2: Öğrenciler bu seviyede eğitime başladıklarında başlangıç seviyesinde oldukları kabul edilir, orta-altı, orta ve orta-üstü (yalnızca gramer ve yazma derslerinde) ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye yaklaşmaları hedeflenir. Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine; çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma ve dinlerken cevaplama becerilerini geliştirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığını kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda kendi kendine yeterlik geliştirmelerine hizmet eder.

 

A2+: A2+ seviyesinde yabancı dil bilgisine sahip bir öğrenci; yavaş ve net bir şekilde konuşulduğunda basit, günlük konuşma dilini anlayabilir. Basit, tanıdık ifadeleri ve yönlendirmeleri takip edebilir. Daha karmaşık veya daha az bilindik yapılar için tekrarlama veya yeniden ifade etme gerekebilir. Aile, hobiler ve günlük rutinler gibi tanıdık konularda temel konuşmalara katılabilir. Kişiler, yerler ve nesneler hakkında kısa ve basit açıklamalar sunabilir. Daha karmaşık cümleler veya daha az kullanılan sözcüklerle konuşma sırasında cümle kurmakta zorluk yaşayabilir. Reklamlar, menüler veya temel hikâyeler gibi kısa ve basit metinleri anlayabilir. Metnin ana fikrini ve bazı ayrıntılarını kavrayabilir. Daha uzun metinlerde veya daha karmaşık yapılar içeren metinleri kavramada zorluk yaşayabilir. Kısa mesajlar, notlar ve basit düzeyde mailler yazabilir. Formları kişisel bilgilerle doldurabilir. Gramer ve kelime bilgisi konusunda yazım sırasında bazı hatalar yapabilir. Günlük hayata ve ortak konulara ilişkin temel bir kelime dağarcığına sahiptir. Basit fiil zamanlarını (şimdiki, geçmiş, gelecek) ve temel cümle yapılarını kullanabilir. Daha karmaşık dilbilgisi ve daha az kullanılan sözcüklerle cümle kurmakta zorluk yaşayabilir.

 

B1: Öğrenciler bu seviyede eğitime başladıklarında orta-altı seviyesinde oldukları kabul edilir; orta ve orta-üstü ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye gelmeleri amaçlanır. Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine, çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma ve dinlerken cevaplama becerilerini geliştirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde doğru ve etkili cümleler, tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığı kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları aracılığıyla dil öğrenimi konusunda kendi kendine yeterlik geliştirmelerine hizmet eder.

 

B1+: Öğrenciler bu seviyede eğitime başladıklarında orta seviyede oldukları kabul edilir ve orta-üstü ders kitapları ve yardımcı malzemeler kullanılarak orta-üstü seviyeye gelmeleri amaçlanır. Bu seviyedeki dersler, öğrencilerin uygun gramer yapıları yoluyla İngilizce kullanma becerilerini geliştirmelerine, çeşitli akademik ve akademik olmayan metinleri anlamak ve ilgili metinlere dair sorular çözmek yoluyla akademik okuma becerilerini geliştirmelerine, seviyelerine uygun akademik ders anlatımlarını dinleyerek not alma becerilerini geliştirmelerine, hedeflenen yazı türlerinde tutarlı paragraf ve kompozisyonlar yazarak akademik yazma becerilerini ilerletmelerine, seviyelerine uygun akademik kelime dağarcığı kazanmalarına, akademik ve akademik olmayan konularda etkili konuşma becerisi edinmelerine ve yazı portfolyoları ile dil öğrenimi konusunda kendi kendine yeterlik geliştirmelerine hizmet eder.

 

B2: B2 seviyesinde yabancı dil bilgisine sahip bir öğrenci; hem bilindik hem de soyut konulardaki karmaşık konuşma dilinin ana fikirlerini ve ayrıntılarını anlayabilir. Birden fazla konuşmacı veya farklı aksanlar olsa bile konuşmaları ve tartışmaları takip edebilir. Çok çeşitli konularda tartışmalara katılabilir ve görüş bildirebilir. Deneyimlerin, olayların ve kişisel ilgi alanına giren konuların net ve ayrıntılı tanımlarını sunabilir. Ara sıra küçük hatalar yapabilir ancak genel akıcılığı ve tutarlılığı konuşma boyunca korur. Makaleler, gazete haberleri ve edebi eserler de dâhil olmak üzere çok çeşitli uzun metinleri rahatlıkla okuyup anlayabilir. Karmaşık metinlerden ana fikirleri, ayrıntıları ve görüşleri çıkarabilir. Özel kelime dağarcığı veya karmaşık yapılar içeren metinler için daha fazla zaman ve çaba gerekebilir. Resmi mektuplar, makaleler, raporlar ve kişisel düşünceler de dâhil olmak üzere çeşitli konularda net ve iyi yapılandırılmış metinler yazabilir. Tartışmaları ve görüşleri tutarlı aynı zamanda düzenli bir şekilde sunabilir. Ara sıra hatalar yapabilir ancak dil bilgisi ve kelime bilgisi konusunda güçlü bir hâkimiyet sergiler. Kişisel veya mesleki ilgi alanlarıyla ilgili özel terimler de dâhil olmak üzere geniş ve çeşitli bir kelime dağarcığına sahiptir. Çok çeşitli gramer yapılarını doğru bir şekilde kullanır.

 

 

PROGRAM AMAÇLARI

Temel İngilizce Zorunlu Hazırlık Öğretiminin eğitim çıktıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

 

ALANLAR

AMAÇLAR

HEDEFLER

İNGİLİZCENİN KULLANIMI

Temel İngilizce Bölümündeki dilbilgisi derslerinin amacı öğrencilerin belli dilbilgisel yapıları biçim ve işlev olarak anlamalarını ve kullanmalarını sağlamaktır.

----------------------------------------------------------------

 

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin şu becerilere sahip olması beklenir:

 

 • Hedeflenen orta-üstü düzeyi seviyesi gramer yapılarını tanıyarak çeşitli ifadelerin anlamlarını çözebildiklerini gösterme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını çeşitli okuma parçalarını anlamak için kullanabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını kompozisyon yazımında kullanabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi gramer yapılarını akademik bir ders anlatımını dinlerken tanıyabilme,
 • Hedeflenen orta-üstü seviyesi dilsel yapılarını kabul edilebilir bir doğruluk oranıyla konuşma esnasında kullanabilme.

OKUMA

Temel İngilizce Bölümündeki okuma derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün metinleri okuma ve kelime bilgilerini kullanarak büyük oranda anlamalarını sağlamaktır.

----------------------------------------------------------------

 

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin şu becerilere sahip olması beklenir:

 

 • Bir metne* göz gezdirerek ana fikrini bulabilme,
 • Metnin cümle düzeyindeki tutarlılığını saptayabilme,
 • Belli bir bilgiyi metin içerisine bulabilmek için tarama yapabilme,
 • Metinde belirtilen ve belirtilmeyen bilgiyi ayırt edebilme,
 • Metinde belirtilen ve çıkarım yoluyla bulunabilecek ana fikirleri teşhis edebilme,
 • Metindeki önemli detayları bulabilme,
 • Metindeki belli zamir, belirteç gibi öğelerin neye gönderme yaptığını anlayabilme,
 • Belli bir bilgiye dayalı olarak çıkarımda bulunabilme,
 • Metindeki yeni kelimeleri diğer becerilerde kullanmak üzere ayırt edebilme,
 • Anlamı bilinmeyen kelimeleri bağlamdan yola çıkarak tahmin edebilme,
 • Metin yazarının amacı, tutumu ve metnin hedef kitlesini belirleyebilme

 

* “Metin” ile kastedilen, orta seviyeden orta-üstü seviyeye kadar çeşitlilik gösteren ve en az 800 sözcükten oluşan her türlü bütünlüklü yazıdır.

YAZMA

Temel İngilizce Bölümündeki yazma derslerinin amacı öğrencilerin sürece yönelik yaklaşımlardan, retorik (sözsel) araçlardan ve sunulan çerçevelerden faydalanarak bağımsız ve akademik yazı üretebilmelerini sağlamaktır.

----------------------------------------------------------------

 

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin şu becerilere sahip olması beklenir:

 

 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak sebep odaklı kompozisyon* yazabilme,
 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak sonuç odaklı kompozisyon yazabilme,
 • Verilen fikir ve komutları seçmeli kullanarak kıyaslama/karşılaştırma kompozisyonu yazabilme,
 • Tutarlı ve bütünlüklü bir kompozisyon yazabilme,
 • Sağlanan verileri kullanarak konuyla ilgili bir kompozisyon yazabilme,
 • Kıyaslama/karşılaştırma odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,
 • Sebep/sonuç odaklı dil yapılarını doğru ve etkili kullanabilme,
 • Kompozisyon yazarken konuyla ilgili geniş bir kelime havuzundan yararlanabilme,
 • Kompozisyonda doğru noktalama ve imla kuralları kullanabilme,
 • Kompozisyonda çeşitli gramer yapılarını doğru olarak kullanabilme.

 

* “Kompozisyon” 250-300 sözcük ve en az dört paragraftan oluşan orta-üstü seviyede yazı bütünüdür.

DİNLEME

Temel İngilizce Bölümündeki dinleme derslerinin amacı öğrencilerin özgün ve yarı özgün ders anlatımlarını anlamalarını, genel ve özel anlama yeteneklerini, dinlerken cevaplama ve etkili not alma stratejilerini geliştirmelerini sağlamaktır.

----------------------------------------------------------------

 

Programı başarıyla bitiren öğrencilerin şu becerilere sahip olması beklenir:

 

 • Akademik bir ders anlatımının* türünü anlayabilme,
 • Dersin ana fikrini çıkarabilme,
 • Anlatımdaki anahtar sözcükleri ayırt edebilme,
 • Dersi verenin tutumunu ve amacını tanıyabilme,
 • Derste verilen sıralı bilgileri ayırt edebilme,
 • Ders içeriğindeki önemli detayları yakalayabilme,
 • Derste bahsedilen/bahsedilmeyen konuları ayırt edebilme,
 • Ders içeriğine göre doğru ve yanlış bilgileri ayırt edebilme,
 • Ders dinlerken etkili not alabilmek için belirli teknik ve stratejileri kullanabilme,
 • Etkili not alabilmek için kendi strateji ve tekniklerini geliştirebilme,
 • Notlarını kullanarak bir ders anlatımının ana hatlarını tamamlayabilme.

 

* “Akademik ders anlatımı” orta seviyeden orta-üstü seviyesine kadar çeşitlilik gösteren ve en az 800 sözcük içeren ders anlatımıdır.