Skip to main content

Müdürlüğün Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Öncelikle Yıldız Teknik Üniversitesi ailesine hoşgeldiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyor ve başarılarınızın devamını diliyorum.

Bilindiği üzere gerek günlük yaşamda gerekse akademik ve mesleki ortamlarda yabancı dili akıcı, doğru ve etkili bir biçimde kullanabilme becerisi özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olduğu bu dijital çağda geçmiş yıllara kıyasla çok daha önemli bir hale gelmiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulumuz’da; alanlarında son derece bilgili, nitelikli, dil eğitimindeki yenilikleri takip eden, ana dili İngilizce olan veya İngilizceyi anadil seviyesinde kullanabilen öğretim görevlilerimiz, İngilizce öğretim yapan lisans programlarında eğitim görecek olan öğrencilerimize, uluslararası bağımsız bir kuruluş olan Pearson Assured tarafından akredite edilen Temel İngilizce Bölümümüz bünyesinde yürütülen hazırlık programı çerçevesinde İngilizce eğitimi vermektedirler. Aynı zamanda sizlerin İngilizce bilgi ve becerilerini üniversite eğitimi boyunca sürdürebilmenizi sağlayacak zorunlu ve seçmeli İngilizce derslerinin yanı sıra seçmeli Almanca dersleri de Modern Diller Bölümümüz tarafından yürütülmektedir.

Temel amacımız sizlerin İngilizce dil becerilerinde yetkin olmanızı sağlamak ve aynı zamanda sizlere eleştirel düşünme becerileri kazandırarak lisans ve lisansüstü eğitimlerinizin yanısıra iş hayatınızda gerekli olan temel çalışma alışkanlıklarını ve becerilerini edinmeniz için gerekli desteği sunmaktır. İşbirlikli, problem çözmeye ve projeye dayalı öğrenci merkezli bir öğrenme anlayışının benimsendiği kurumumuzda yaşam boyu öğrenme becerilerininin sizlere kazandırılması önceliklerimiz arasındadır.  Bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarını eğitim amaçlı en etkin şekilde kullanarak sizlerin bilişim teknolojisi okuryazarı bireyler olarak yetişmenize katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Sevgili öğrenciler, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu olarak uluslararası standartlarda eğitim veren üniversitemizin yabancı dilde eğitim kalitesini artırma hedefimiz doğrultusunda sizleri küreselleşen dünyamız için gerekli olan bilgi ve becerilerle donatma sorumluluğumuzu yerine getirirken,  sizlere sunulan eğitim olanaklarından en etkili şekilde yararlanarak yabancı dili öğrenmek için gerekli çabayı göstereceğinize inanıyor, öğrenim hayatınızda başarılar diliyorum.

 

Doç. Dr. Suzan Kavanoz
Yıldız Teknik Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü