Skip to main content

Sıkça Sorulan Sorular

1. Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretiminin süresi nedir?

Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretiminde normal eğitim süresi 1 (bir) akademik yıldır. Bu bir yılın sonunda başarılı olan öğrenciler takip eden akademik yılın başında Üniversite’deki programlarında derse başlarlar; başarılı olamayanlar ise beklemeli öğrenci konumuna geçer ve derslere devam edemezler. Bu öğrencilere sadece 4 İngilizce Yeterlik Sınavı hakkı tanınır. Beklemeli öğrencilerden İngilizce Yeterlik Sınavlarına girme haklarını kullanmayan veya bu hakları sonunda başarısız olan öğrenciler, talep etmeleri durumunda Yükseköğretim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre ÖSYM tarafından aynı adı taşıyan ve öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilirler. Geçiş için başvuruda bulunmayan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri otomatik olarak kesilir.

 

2. Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimini Güz yarıyılında bitirirsem Bahar yarıyılında fakülteden ders alabilir miyim?

Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimini 1 yarıyılda başarıyla bitiren (İngilizce Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan ve 4-yıllık fakültelere kayıtlı olan) öğrenciler, 2. yarıyılda bölümlerinde açılan dersler varsa ders almaya başlarlar.

 

3. Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimi için ders kayıt işlemleri yaptıracak mıyım?

Hayır, Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimi için herhangi bir kayıt işlemi yaptırmanız gerekmemektedir. YTU Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden duyuruları takip ediniz, hazırlık sınıfını geçmeniz durumunda ise bölümünüze gidip ders kayıt işlemlerini kendiniz yaptırmanız gerekmektedir.

 

4. Üniversite’ye Yabancı Uyruklu Öğrenci olarak kayıt oldum. Hazırlık sınıfındaki öğrenimime ne zaman başlayabilirim?

Üniversite’ye kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt oldukları bölümlere göre Uluslararası Öğrenci Ofisi tarafından Türkçe yeterlik belgelerine göre YTÜ TÖMER’e ya da Yabancı Diller Yüksekokulu’na yönlendirilir. Türkçe yeterliği olmayan öğrenciler ilk eğitim-öğretim yılında YTÜ TÖMER'e devam ederler. Uluslararası Öğrenci Ofisi bir sonraki akademik yılın başında, YTÜ TÖMER’de başarılı olan öğrencilerin listesini Yabancı Diller Yüksekokulu'na gönderir ve bu liste Yabancı Diller Yüksekokulu’nun internet sitesinde yayımlanır. Gönderilen listede ismi olanların Eylül ayındaki sınava girebilmeleri için gerekli işlem Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılır. TÖMER’e devam etme zorunluluğu olmayan öğrenciler, doğrudan hazırlık sınıflarına kayıt olabilirler.

 

5. Temel İngilizce Bölümü Zorunlu İngilizce Öğretimi Öğrencileri için Oryantasyon Programı'na katılmak zorunlu mudur?

Evet, zorunludur. Oryantasyon Programında Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimi ile ilgili detaylı bilgiler verdiğinden, programa katılım kesinlikle zorunludur. Bilmeniz gereken tüm bilgiler oryantasyon günlerinde detaylı olarak verilecek ve öğrencilerimizin merak ettiği tüm sorular cevaplandırılacaktır. Oryantasyona katılmadığınız takdirde bilmeniz gereken akademik konulardan ve yükümlülüklerinizden yoksun kalabilirsiniz. Oryantasyon Programı tarih ve saatleri Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden ilan edilecektir.

 

6. Ders saatlerini ve sınıfımı nereden öğrenebilirim?

Ders saatleri ve sınıflar, akademik yılın başlamasından hemen önce, Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden ilan edilir.

 

7. Hazırlık sınıfı ders kitaplarını ve ek materyalleri nereden temin edebilirim?

Yabancı Diller Yüksekokulu binasında her dönem başında yayınevlerinin satış yaptıkları masalar kurulmaktadır. Ders kitaplarınızı buradan ya da yayınevlerinden temin edebilirsiniz. Temel İngilizce Bölümü veya öğretim görevlisi tarafından alınması istenilen materyalleri/fotokopileri Yüksekokul binasının bodrum katındaki fotokopi bölümünden temin edebilirsiniz. 

 

8. Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretiminde derslere devam zorunluluğum var mı?

Evet, Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretiminde her bir dönem için en az %85 oranında devam zorunluluğu vardır. Birinci döneme ait devamsızlık süresi ikinci döneme aktarılamaz. Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilen sağlık sorunlarından ve üniversitemizin sportif ve kültürel etkinliklerine katılım zorunluluğundan kaynaklanan uzun süreli devamsızlıkların kabulü Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Bunun dışında kalan raporlar öğrencinin devamsızlık süresinden düşülür. Devamsızlıktan kalan öğrenciler derslere devam edemez ve dönemin geri kalanındaki hiçbir sınava giremez.

 

9. Devamsızlığımı nasıl öğrenebilirim?

Devamsızlık miktarınızı Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilirsiniz. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'ye Yabancı Diller Yüksekokul internet sayfasının Temel İngilizce Bölümü sekmesi altındaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

10. Sağlık raporumu ne zaman teslim etmeliyim?

Raporunuzu bitiş tarihinden sonraki 3 (üç) iş günü içinde Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim etmek zorundasınız. Örneğin ayın 1-10’u arasında geçerli bir sağlık kurulu raporunuz varsa, raporunuzu teslim etmek için ayın 11, 12 ve 13’ü olmak üzere üç gününüz vardır. Zamanında Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı’na teslim edilmeyen raporlar kabul edilmeyecektir.

 

11. Eylül sonrasında herhangi bir ek yerleştirmeyle gelen öğrenciler için devamsızlık sınırı Eylül'de yerleşen öğrencilerden farklı mı?

Hayır, ek yerleştirmeyle gelen öğrenciler de Eylül'de ilk kayıt yoluyla yerleşen öğrencilerle ile aynı devamsızlık sınırına sahiptir.

 

12. Eylül sonrasında herhangi bir ek yerleştirmeyle gelen öğrenciler bu sürede bir kısa sınav ya da ara sınav kaçırırlarsa ne olur?

Bu öğrencilerin kaçırdıkları sınavların ağırlıkları aynı türden diğer sınava eklenir.

 

13. Devamsızlığım ilan edildi ama ilan edilen devamsızlık saatimde hata olduğunu düşünüyorum. Ne yapmalıyım?

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurabilirsiniz. Sağlık Kurulu Raporu gibi devamsızlık mazeretlerinizi yazılı bildirmek/belgelerinizi vaktinde teslim etmek ve devamsızlığınızı takip sorumluluğu size aittir.

 

14. Devamsızlık sınırını aşarsam İngilizce Yeterlik Sınavı’na (İYS) girebilir miyim?

Hayır, %85 devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenciler sınıf listelerinden isimleri çıkarıldığı andan itibaren derslere katılamaz ve dönemin geri kalanında hiçbir sınava giremezler. Güz döneminde devamsızlıktan kalırsanız bahar döneminde de derslere devam edemez ve dönem içi sınavlarına giremezler. Ayrıca Güz ve Bahar dönemleri sonunda yapılan İYS’ye de giremezler. Bu öğrencilerin takip eden akademik yılda yapılacak olan İYS’lere girme hakları mevcuttur. 

 

15. Güz döneminde devamsızlıktan sınıfta kaldım. Bahar döneminde okuluma devam edebilir miyim?

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü'nde kayıtlı öğrenci olarak görünürler. Ancak devamsızlıktan kaldığı ilan edilen öğrenciler, Bahar döneminde derslere devam edemezler. Bu öğrenciler bir sonraki akademik yıl için beklemeli öğrenci statüsüne geçer ve sadece 4 İYS’ye girebilme hakkına sahip olurlar.

 

16. Hazırlık öğretiminin ilk yılında başarısızlık ya da devamsızlıktan kaldım. Haklarım nelerdir?

Hazırlık öğretiminden başarısızlık ya da devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin 2. yıl hazırlık öğretimini tekrar etme hakları yoktur. Ancak, hazırlık öğretimlerindeki 1. yılın ardından 4 (dört) hakla sınırlı olmak üzere İYS’ye girebilirler.

 

17. Güz yarıyılı sonunda Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimini bitirebilmem için koşullar nelerdir?

-- %85 devam zorunluluğunu yerine getirmek, 

-- Güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonunda A1 veya A2 düzeylerine yerleşildiyse  dönem içi başarı notu 100 (yüz) üzerinden en az 85 (seksen beş) olmak,

-- Güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonunda B1 veya B1+ düzeylerine yerleşildiyse  dönem içi başarı notu 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) olmak,

-- Güz yarıyılı sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) almak

koşullarını sağlamak gerekir.

 

Ayrıca İngilizce Yeterlik Sınavı’na eşdeğerliliği YTÜ Senatosu tarafından kabul edilen sınavlara ilişkin resmi sonuç belgelerini yasal süre içinde ibraz eden öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararıyla hazırlık öğretiminden muaf olarak güz yarıyılı itibariyle muaf olurlar.

 

18. Bahar yarıyılı sonunda Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimini bitirebilmem için koşullar nelerdir?

-- %85 devam zorunluluğunu yerine getirmek,

-- Güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonunda A1 veya A2 düzeyine yerleşmiş olmak

-- Güz yarıyılı başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonunda B1 veya B1+ düzeyine yerleşip bu dönem sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavında başarısız olmak,

--Tüm düzeylerdeki öğrenciler için Güz ve Bahar yarıyılı dönem içi başarı notları toplamı ortalamasının 100 (yüz) üzerinden en az 60 (altmış) puan olması,

koşullarını sağlamak gerekir.

 

Bu koşulları sağlamayan öğrenciler Bahar yarıyılı sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına giremez ve dolayısıyla da Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimini Bahar yarıyılı sonunda bitiremez. Bu öğrenciler beklemeli öğrenciler durumuna geçer.

 

19. Zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muaf olabilmek ya da dönem içinde hazırlık sınıfını geçebilmek için İYS’ye eşdeğer sınavlardan en az kaç puan almam gerekir?

İYS’ye eşdeğer kabul edilen bazı sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar şöyledir:

 

YÖKDİL/YDS/ E-YDS: 60                 TOEFL IBT:  72        PTE Akademik:55

 

İngilizce Öğretmenliği öğrencilerinin muafiyet için aşağıdaki notları getirmesi gerekmektedir: 

Sınavlar BAAA
YDS/e-YDS/YÖKDİL 85-8990-100
TOEFL IBT102-107108-120
PTE Akademik81-8384-90

 

20. Eylül ayında yapılan İYS’ye yeni kayıtlı öğrencilerin girmesi zorunlu mudur?

‘Zorunluluk’tan ne anladığınıza bağlı olarak değişir. Eylül’de yapılacak olan sınav sonucunuza göre muaf sayılacak ya da zorunlu hazırlık öğretimine devam edeceksiniz. Hazırlık öğretimine kalırsanız alacağınız sınav notuna göre bir kura yerleştirileceğiniz için, yani kur belirlemek için ekstra başka bir sınav yapılmayacağından, söz konusu sınava girmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde öğreniminize gerçek dil düzeyinize uygun olmayan bir düzeyden başlarsınız. Sizin düzeyiniz aslında daha yüksekse derslerde sıkılır, devamsızlık yapar ve kalırsınız ya da gerçek düzeyinizden daha yüksek bir sınıfa uyum sağlamakta sorun yaşarsınız ve yine sıkılır, devamsızlık yapar, kalırsınız.

 

21. Eylül ayında yapılan İYS dışında dönem başlayınca bir düzey belirleme ya da düzey değişikliği sınavı yapılıyor mu?

Hayır. Düzeyler arasında aşağı ya da yukarı hareketlilik yoktur. İYS’den aldığınız nota göre yerleştirildiğiniz düzeyde bir dönem boyunca kalırsınız.

 

22. Beklemeli öğrenci durumuna düştüm. İYS’ye girmek için herhangi bir kayıt yaptırmam gerekir mi?

Hayır, beklemeli öğrencilerin bilgileri sistemimizde mevcut olduğundan dolayı İYS’ye girmek için kayıt yaptırmanız gerekmemektedir. Sınav zamanı ve sınav salonları ile ilgili bilgiler Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinde ilan edilmekte olup, gireceğiniz sınava ait bilgileri oradan takip edebilirsiniz. Sınav içeriği ile ilgili örnek de yine internet sitemizde mevcuttur.

 

23. İlan edilen İYS sınav ilan listesinde ismimi bulamadım. Ne yapmalıyım?

Sınavdan önce ilan edilen sınav listesinde isminiz yoksa Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Öğrenci İşleri Ofisi’ne 0212 383 4920 / 4921 numaralı telefondan ya da ydyotib@yildiz.edu.tr adresinden bize ulaşarak durumunuzu zaman kaybetmeden bildiriniz. 

 

24. İYS’ye girmek için sınav günü yanımızda olması gereken belgeler nelerdir?

İngilizce Yeterlik Sınavı için gerekli belgelere Yıldız Teknik Üniversitesi internet sayfasının yanı sıra Yabancı Diller Yüksekokulu internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. 

 

25. Hazırlık sınıfından ve İleri İngilizce derslerinden muaf olabilmek için İYS’ den almam gereken not nedir?

Temel İngilizce Zorunlu İngilizce Öğretiminden muafiyet için gereken puan en az 60 (C+)’dır. 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler ise aynı zamanda İleri İngilizce I ve İleri İngilizce II derslerinden muaf olur.

 

26. İngilizce Yeterlik Sınavı için telafi sınavı düzenlenir mi?

Hayır. Hiçbir İYS için telafi sınavı düzenlenmez. Ayrıca, Güz yarıyılı başında yapılan İYS’ye gir(e)meyen yeni kayıtlı öğrenciler Hazırlık öğretimine alt düzeylerden başlarlar ve bu öğrencilerin ara dönemde yapılan İYS’ye girme hakları yoktur.

 

27. Örnek İngilizce Yeterlilik Sınavlarını nereden temin edebilirim?

Sınav örneklerini Yabancı Diller Yüksekokulu binamızda bulunun fotokopi merkezinden ve internet sitemizden temin edebilirsiniz. 

 

28. İYS puanıma itiraz edebilir miyim? İtirazımı nasıl yapmalıyım?

Evet, edebilirsiniz. Sınav sonucuna ilişkin itirazlarınızı sonuçların ilanını takip eden süre içerisinde (üç iş günü) Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Ofisi’ne Yabancı Diller Yüksekokul seknesi İletişim bölümündeki dilekçe ile elden (siz ya da bir arkadaşınız) başvurarak yapabilirsiniz. WhatsApp ya da e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmamaktadır.

 

29. İngilizce Yeterlik Sınavımın sonucu OBS’de neden görünmüyor?

İYS’den 60 ve üzeri alarak bölümlerine geçen öğrencilerin notları OBS'ye işlenir. Böylece öğrenciler ders seçimi yapabilirler. Zorunlu hazırlık öğretimi görecek olan öğrencilerin veya beklemeli konumda olan öğrencilerin notu sisteme işlenmez. 

 

30. Güz döneminde İYS’den başarılı olup sınıfımı geçtim. 2. dönem hazırlık sınıfındaki derslere devam edebilir miyim?

Hayır. İYS’den başarılı olduğunuz takdirde hazırlık öğretimindeki derslere devam edemezsiniz.

 

31. Transkript almak istiyorum. Ne yapmalıyım?

Söz konusu belge için Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Ofisi’ne Yabancı Diller Yüksekokul sekmesi İletişim bölümündeki dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir. 

 

32. Temel İngilizce Zorunlu Hazırlık Öğretimini başarıyla tamamladığıma dair bir belge alabilir miyim?

Evet, alabilirsiniz. Söz konusu belgeyi almak için Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Ofisi’ne Yabancı Diller Yüksekokul sekmesi İletişim bölümündeki dilekçe ile elden (siz veya sizin adınıza bir başkası, mesela arkadaşınız) başvurmanız gerekmektedir. 

 

33. Disiplin cezası almadığıma dair bir belge alabilir miyim?

Evet, alabilirsiniz. Söz konusu belgeyi almak için Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Ofisi’ne Yabancı Diller Yüksekokul sekmesi İletişim bölümündeki dilekçe ile elden (siz veya sizin adınıza bir başkası, mesela arkadaşınız) başvurmanız gerekmektedir. 

 

34. İYS’de başarısız olduğuma dair bir belge alabilir miyim?

Evet, alabilirsiniz. Söz konusu belgeyi almak için Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı Öğrenci İşleri Ofisi’ne Yabancı Diller Yüksekokul seknesi İletişim bölümündeki dilekçe ile elden (siz veya sizin adınıza bir başkası, mesela arkadaşınız) başvurmanız gerekmektedir.

 

35. Başka bir üniversitenin hazırlık muafiyet sınavından 60 ve üzeri alsam Yıldız Teknik Üniversitesi’nde zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muaf olabilir miyim? 

Hayır. Başka bir üniversitenin (devlet, vakıf ya da özel) hazırlık programından geçer puan almak Yıldız Teknik Üniversitesi’nin zorunlu İngilizce hazırlık öğretiminden muaf olmanızı sağlamaz. 

 

36. Bölümüm % 100 Türkçe, istersem yine de hazırlık eğitimi alabilir miyim? 

Hayır. Bölümü % 100 Türkçe olan öğrencilere isteseler dahi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca isteğe bağlı hazırlık eğitimi verilmemektedir.

 

37. Üniversitenin tüm resmi sınav ve tatil günlerini öğrenmek istiyorum. Nereden öğrenebilirim?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının internet sayfasındaki akademik takvime bakmalısınız.

 

38. Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri almak istiyorum. Nereye başvurmalıyım?

Taşbina’daki Öğrenci Dekanlığı’na başvurmalısınız. Burada bir PDR Merkezi bulunmaktadır. Başvuru için odek@yildiz.edu.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Tüm başvurular gizli tutulmaktadır. Yüz yüze başvuru kanalı tercih ediliyorsa YTÜ Öğrenci Dekanlığı Taş bina A-2002 adresine gelip iletişim formu doldurulması gerekmektedir. Telefon ile başvuru için 0212 383 60 53 numaralı hattan randevu alabilirsiniz.

 

39. (Okulda) eşyamı kaybettim, ne yapmalıyım?

Okulumuz kayıp eşyalardan sorumlu değildir. Unuttuğunuz eşyalar için bina girişindeki Güvenlik Masası’na uğramanız gerekmektedir.

 

40. Neden derse geç geldiğimde derse alınmıyorum?

Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönergesi uyarınca derslere geç gelen öğrenciler derse alınmaz ve “Yok” yazılırlar.

 

41. Okulda ben veya bir arkadaşım sağlık sorunu yaşarsa ne yapmalıyım?

Hemen öğretmeninize haber verin veya Mediko görevlileriyle 0 212 383 2323 numaralı telefondan iletişime geçin.

 

42. Sosyal etkinlikler ve kulüp çalışmaları ile ilgili kimle görüşebilirim?

Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi ile iletişime geçebilir veya Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın internet sitesine (http://www.sks.yildiz.edu.tr/ ) bakabilirsiniz.