Skip to main content

Hakkında

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Rektörlüğe bağlı bir bölüm olarak 23 Eylül 1998’de kuruldu ve 1998-1999 Akademik Yılında lisans öğrencileri için eğitim vermeye başladı. 1999-2000 Akademik Yılından başlayarak ikinci öğretim öğrencileri için de dil eğitimi sağlamaya başladı. Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Temel İngilizce ve Modern Diller olmak üzere iki ana bölümü vardır. Temel İngilizce Bölümü akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan (İYS) yeterli puanı alamayan öğrencilere zorunlu İngilizce öğretimi verir. Modern Diller Bölümü ise bu zorunlu İngilizce hazırlık öğretimini geçerek lisans eğitimlerine başlayan öğrencilere İleri İngilizce, İş Hayatı için İngilizce gibi dersleri sağlar. Bu birimin içinde ayrıca Almanca dersleri veren Almanca Dersleri Ofisi de vardır. 2010 Akademik Yılı güz döneminden itibaren Yıldız Teknik Üniversitesi'nin birçok fakültesinde %30 zorunlu İngilizce öğretim uygulanmaktadır. YTÜ öğrencilerinin bölümlerinde akademik çalışmalarını yürütebilmeleri için, Yabancı Diller Yüksekokulu tüm İngilizce öğretim programlarını üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde öğrencilerin akademik beklentilerini karşılayacak güncel yöntem ve yaklaşımları harmanlayarak, öğrencilere hem akademik hem de iş yaşamlarında ihtiyaç duydukları dil altyapısını kazandırmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda bu programlar öğrencilerin kendine güvenli ve eğitimleri süresince öğrenme sorumluluklarını alan özgür bireyler olarak yetişmelerini esas alacak şekilde düzenlenmektedir.

Temel İngilizce Bölümü'nde 2020-2021 Öğretim yılında 3063 ve Modern Diller Bölümü'nde ise 5747 öğrenci olmak üzere toplam 8810 öğrenciye hizmet veren Yabancı Diller Yüksekokulu Yıldız Teknik Üniversitesi'nin en büyük birimlerinden biridir. Yabancı Diller Yüksekokulu 2004-2005 Akademik Yılından itibaren Davutpaşa Kampüsü'ndeki binasında eğitim vermektedir. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin vizyonu, bilim, teknoloji, sosyal bilimler ve mühendislik alanlarında öncü çalışmaların ulusal ve uluslararası odak noktası olmaktır. İngilizcenin birincil önemde bir dünya dili haline gelmesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin İngilizcenin kullanıldığı bilim ve teknoloji alanlarında öğrenim ve araştırmaların ilerlemesine adanmış olması nedeniyle, İngilizce öğrenmek, Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin ufuklarını genişletmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda uluslararası ilişkiler geliştirme, bilgi tabanlarını genişletme, güncel gelişmeleri takip etme ve kendi alanlarına katkı yapmalarını da sağlayacaktır. Yabancı Diller Yüksekokulu’ndaki eğitimleri sırasında edindikleri İngilizce bilgi ve becerileri sayesinde öğrenciler daha sorumlu ve kendilerine güvenen bireyler olacaktır. Bu bağlamda Yabancı Diller Yüksekokulu akademik programlarının amacı, öğrencilerin fakültelerindeki dersleri takip etmek için yeterli dil becerilerine sahip olmalarını sağlamak ve onları dinamizmi ve günümüz mühendislik değerleri ile üretken bireylerin yanı sıra bağımsız öğrenciler olarak eğitmek ve sosyal bilimlere ek olarak mimarlık ve fen eğitiminin yanı sıra sadece ulusal değil aynı zamanda dünya çapında bir düzeyde rekabet etmelerini sağlamaktır.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nun tüm karar verme ve / veya planlama süreçlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nin bir parçası olarak benimsediği kurumsal değerler aşağıdadır. Önce Öğrenciler: Var olmamızın sebebi onlardır. Profesyonellik: Yaptığımız her şey, dil öğretiminde en yüksek kalite ve bütünlük standartlarını örneklemelidir. Yaratıcılık: Bizim gücümüz, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verme yeteneğimiz üzerine kurulmuştur. İşbirliği: Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki ortaklarımızla birlikte çalışarak, öğrencilerimize daha fazla değer ve ilgi sağlayabiliriz. Kapsayıcılık: Öğrenmeye erişimin gerekli olduğuna inanıyoruz ve her zaman öğrencilerin ihtiyaçları konusunda açık fikirli olmaya devam ediyoruz. Sorumluluk: Öğrencilerimize, ortaklarımıza, Yıldız Teknik Üniversitesine ve onun akademik standartlarının korunmasına, birbirimize ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nun akademik kalitesinin korunmasından sorumluyuz.