Ana içeriğe atla

Akademik Birimler

AKADEMİK KOORDİNATÖRLÜK

Akademik Koordinatorlük, Modern Diller Bölümü'nün verdiği dersler için öğretim-öğrenme sürecinin akademik boyutlarını yönetmek ve bu dersler için Yıldız Teknik Üniversitesi'nin vizyon ve misyonuna uygun ders içerikleri üretmek üzere kurulmuştur. Akademik Koordinatorlük aynı zamanda Modern Diller Bölümü derslerinin müfredatlarını her yıl gözden geçirerek bir sonraki akademik yıl daha etkin, kapsamlı ve öğrenci merkezli bir müfredat çerçevesi oluşturur. Akademik Koordinatorlük ayrıca öğretim görevlilerine öğretim yaptıkları derslerde akademik destek sağlar ve Sınav Hazırlama Birimine hazırlanacak sınavlarda rehberlik eder. Diğer bir deyişle, Temel İngilizce Bölümü Zorunlu Hazırlık Öğretimi programını yürüten Müfredat Geliştirme Birimine benzer bir şekilde tüm Modern Diller Bölümü müfredatı Modern Diller Bölüm Başkanlığının gözetimi altında bu koordinatorlük tarafından merkezi bir şekilde yönetilir.

 

SINAV HAZIRLAMA BİRİMİ

Sınav Hazırlama Birimi, Modern Diller Bölümü tarafından açılan dersler için tüm akademik yıla yayılacak şekilde yapılacak sınavların içeriği, hazırlığı ve uygulanmasından sorumludur. Bu sınavlar ara sınavlar, kısa sınavlar, telafi sınavları, Erasumus+ ve IAESTE sınavlarını kapsar. Sınav Hazırlama Birimi ayrıca Yıldız-SEM tarafından istenen bazı sınavları da hazırlar.

 

ALMANCA DERSLERİ BİRİMİ

Modern Diller Bölümü içinde ayrıca seçmeli Almanca dersleri veren Almanca Dersleri Birimi de bulunmaktadır. Bu birim MDB 4011 ve MDB 4021 kodlarına sahip 3 kredilik derslerde öğrencilere temel Almanca iletişim becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.