Ana içeriğe atla

Vizyon, Misyon

Yabancı Diller Yüksekokulu'nun misyon ve vizyonu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin misyon ve vizyonuna uygun şekilde;

Vizyon

Entegre eğitim teknolojisini öğrencilerinin akademik ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir müfredat ile birleştirerek, Türk Yükseköğretim Sistemi'ndeki en iyi akademik amaçlı İngilizce programlarından biri olmak, akademik personelinin mesleki gelişimlerini destekleyerek İngiliz Dili Eğitimi alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak ve kalite standartları ile uygulamaları bakımından Türk Yüksek Öğretim Sistemi’ndeki yabancı diller yüksekokulları arasında örnek gösterilen bir kurum olmak,

Misyon

Bu vizyon doğrultusunda öğrencilere tüm dil becerilerinde güçlü bir İngilizce altyapısı kazandırmak, onlara eleştirel düşünme becerisini kazandırarak lisans ve lisansüstü eğitimlerinde gerekli olan temel akademik çalışma alışkanlıklarını ve becerilerini edinmede yardımcı olmak, takım çalışmalarında ya da bireysel çalışmalarda yaşam boyu öğrenme anlayışı içinde olmalarına destek sağlamak, bilgi teknolojisi araçlarını eğitim amaçlı olarak etkin bir şekilde kullanmalarına öncülük etmektir.