Ana içeriğe atla

Hakkında

Modern Diller Bölümü, lisans öğrencilerine için zorunlu ve seçmeli İngilizce derslerini verir. Öğrenci profili oldukça çeşitli olan bu bölüm, farklı fakülte ve bilim dallarından olan öğrenciler için Yıldız Teknik Üniversitesi'nin misyon ve vizyonuna uygun bir müfredat uygular. Böylece öğrencilerin, daha sonraki akademik mesleki çalışmalarında ihtiyacı olacak araştırma yapma, güvenilir kaynağa ulaşma, bilgiyi organize etme, akademik ortama uygun şekilde sunabilme, iş hayatlarında daha etkili sunum yapabilme becerileri kazanmaları hedeflenmektedir.

 

Öğrencilerin güncel konular ve metinler üzerinde çalışmaları  için kullanılan ders materyalleri ve kitaplarının hazırlanması/yenilenmesi Modern Diller Bölümü sorumluluğundadır. Öğrenciler, dönem boyunca kendilerine verilen yazım projelerini ve ödevleri tamamlayarak çalışmalarına ilişkin  geribildirimleri Modern Diller Bölümü öğretmenlerinden almaktadır.

 

Öğrenciler Modern Diller Bölümü'nün verdiği dersleri bölümlerine geçtikleri andan itibaren almak zorundadır. Ancak Temel İngilizce Zorunlu Hazırlık Öğretimi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı'ndan en az 70 puan alan öğrenciler MDB 1031 ve MDB 1032 derslerinden muaftır.